Pam Coeden Bedw?

Rydych chi'n cael 3 nodwedd unigryw trwy blannu Coeden Bedw!
1. Cefnffyrdd a changhennau lliw gwyn unigryw yn y math hwn o goeden. Mae'r Papur Coed Birch wedi'i enwi am ei risgl gwyn gwyn tenau iawn sy'n pilio fel papur. Mae'r darnau mwyaf yn pilio ger boncyff y Goeden Bedw. 2. Catkins Birch eithaf hir yn gynnar yn y Gwanwyn 3. Arddangosfa hyfryd o dail Coed Bedw melyn yn ystod Tymor yr Hydref.


Bedw yn boblogaidd fel coeden addurnol mewn gerddi a thirlunio. Pren a rhisgl Birch Coed yn cael eu defnyddio mewn cynhyrchion papur o ansawdd. Mae bedw yn tyfu'n dda yn rhan ogleddol Gogledd America, UDA a Chanada.
Mae'r Papur Bedw Papur yn cynhyrchu dail melyn gwych yn nhymor yr Hydref.

Birch Tree Grove

Mae Birch Tree Grove yn grŵp o Bedw

Beth i'w wneud â Hen Goeden Bedw stwmp? Yn wreiddiol, roedd y goeden fedw yn nodwedd ganolog o ardd fawr, sydd bellach wedi'i thorri'n uchel i aros yn rhan o ddyluniad y gwely blodau.

Dail Coed Bedw yn yr Haf

Delwedd Coed Bedw - Marw yn y Dŵr

Log Coed Bedw Yn pydru gan nant. Mae'r rhisgl gwyn yn dal siâp y lori wrth i'r pren rotsio ar y tu mewn.

Mae Coeden Bedw Gwyn yn dangos ei rhisgl bedw gwyn unigryw yn y Fall ar ôl i'r dail gwympo.

Mae rhisgl gwyn yn hawdd adnabod Coeden Bedw Gwyn.

Pam mae'r ddau nesaf Coed Birch lluniau Llun yr Hydref?

Mae Birch Tree yn goeden gollddail ac mae'n colli ei dail yn ystod misoedd oerach yr Hydref.