Wine Corks o Oak Oak Cork

Cork Oak Tree

Mae Cork yn feinwe pren neu risgl unigryw sy'n anhydraidd felly mae wedi bod yn wych ar gyfer capiau poteli gwin.Mae'r Cork Tree yn darparu deunydd rhisgl corc bywiog, o'r Quercus suber, mae'r derw corc wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd ar gyfer bwiau ac amddiffyniad rhag dociau.
Llun o corc gwin wedi'i wneud o Cork Oak Tree
Mae Worldwide Portiwgal yn tyfu hanner y corc wedi'i gynaeafu.corc gwin wedi'i wneud o Cork Oak Tree
Unwaith y bydd y goeden dderw corc yn aeddfedu ym mlwyddyn 25 bydd y rhisgl corc yn cael ei dynnu o'r boncyffion coed. Bydd y broses hon yn cael ei hailadrodd bob naw mlynedd gyda bywyd coeden corc o flynyddoedd 300.