Lluniau Flower Tegeirian

Blodau'r Tegeirian wedi'u gosod mewn coed stryd i adael blodau ar eu pennau eu hunain.
Mae tegeirianau, neu Orchidaceae yn amrywiaeth amrywiol o flodau lliwgar a persawrus. Mae gan yr Orchidaceae dros 28,000 o rywogaethau a dderbynnir, sydd ddwywaith nifer y rhywogaethau adar a phedair gwaith yn fwy na rhywogaethau mamaliaid.
Lluniau a dynnwyd yn y Gwanwyn, mis Mawrth Naples, Florida