Coed Coed Pîn

Roedd y Coed Pine a Sbriws yn doreithiog yn y dyddiau setlo cynnar felly defnyddiwyd byrddau bwrdd ysgubor wedi'u torri i orchuddio tu allan ysguboriau, siediau a thai. Mae angen atgyweirio llawer o strwythurau heddiw.

Mae Coed Pine yn goed mawr tal 100 troedfedd + coed uchel a ddarparodd i'r fasnach bren lawer o adnoddau pren i dorri planciau llydan sy'n addas ar gyfer seidin adeiladau affeithiwr, siediau gyrru a saernïo drysau.

Coed Coed PînPren Coed Pine .. hen du allan ysgubor bren wedi'i orchuddio â bwrdd ysgubor pinwydd y cyfeirir ato fel bwrdd ac estyll

.


Pren y Tywydd yn cyd-fynd yn dda â'r mwyafrif o erddi traddodiadol gan ychwanegu gweadau a phatina unigryw. Cyfunwch â rhai hen bethau rhydlyd unigryw neu bren drifft ar gyfer dyluniad gardd dreftadaeth.