Coeden Afal Corrach

Corrach Apple Tree gall fod yn ffit da ar gyfer garddwr trefol gyda lle cyfyngedig.

Gorchuddiwch eich ffrwyth coeden afal wrth i'r afalau aeddfedu, yn enwedig os ydych chi'n cael adar neu anifeiliaid mawr sydd eisiau bwyta'ch bounty.

Beth yw barn y frân honno “Afalau Am Ddim!”?

PS Coed corrach yn ddewis craff ar gyfer gerddi dinas! Mae llawer o bobl yn plannu masarn neu dderw newydd ... yna 25 mlynedd yn ddiweddarach mae'n cymryd yr iard gyfan ... oni bai eich bod chi'n symud!

Afalau Red Apple Tree yn

Afalau aeddfedu mewn llawer o liwiau ac mae'r rhain yn aeddfedu mewn coch clasurol.

photo Cwymp yn dangos yn glir siâp afreolaidd rhwng gwahanol afalau ac nid yw pob afalau yn berffaith rownd a geir yn y siop groser.

Afalau afreolaidd fel y rhain yn cael eu destine ar gyfer defnyddiau eraill megis saws afal neu bwyd anifeiliaid.