Cymdogion swnllyd?

trwchus Coed cedrwydd plannu'n agos gyda'i gilydd yn creu un o'rgwrychoedd preifatrwydd gorau!

Mae cymdogion sydd â diddordeb yn eich bywyd, ymwelwyr a gweithredoedd yn bla .. felly mae'n well rhwystro eu barn a chael eich preifatrwydd yn ôl!

Mae hyn yn Gwrych Cedar gallai ddefnyddio ychydig o docio yna byddai'n well gennych weld y llwybr gyda'r giât haearn gyr du.

Angen Gwrych?

Pam plannu gwrych eleni?

Wel y gwir yw eu bod yn rhatach nag opsiynau eraill fel ffens bren.

Dyma 4 rheswm da dros blannu Gwrych.

1. Marcio ffiniau eiddo rhywun, cau ardaloedd a / neu ddiffinio lleoedd.
2. Cymorth i rwystro gwyntoedd, llwch, haul, amsugno sŵn ffordd neu gymydog.
3. Cuddio nodweddion anneniadol fel biniau sbwriel, adeiladau hyll, siediau
4. Eich preifatrwydd gan eraill sy'n edrych yn eich ffenestri.

Mae PS Photo yn dangos coed Hick Yew aeddfed 12 troedfedd (4 metr) o uchder yn cau'r olygfa i'r ffenestri!

Cedar Coed Newydd

y cedrwydd bytholwyrdd mae coed yn ymladd i egino ei had a goroesi yn y goedwig.

Yn y llun hwn, mae hadau cedrwydd bach wedi canfod eu ffordd rhwng y craciau calchfaen a chydag ychydig o ddŵr daear ceisiwch sefydlu eu hunain.

PS Coed cedrwydd a gwaith cerrig garw yn mynd gyda'i gilydd mor dda mewn gerddi a thirlunio!

Cedars trim

Yr amser tocio gorau yw dechrau'r Gwanwyn neu ddiwedd y Fall!

A Cedar coeden mae twf yn gyffredinol yn cadw'r siâp diweddaraf a grëwyd ... ond gall tocio newydd ddychwelyd y siâp dylunio rydych chi'n ei hoffi.

Gellir ffurfio coed cedrwydd yn nifer o siapiau. Mae hwn yn brosiect DIY hawdd!

Pan fydd un yn tynnu coed, mae'n well gan rai dorri'r gwaelod yn ehangach na'r brig i ganiatáu golau haul i'r canghennau isaf ... mwy o goeden Nadolig neu siâp côn. Mae cedars yn hyblyg ac fel y dangosir yn y llun uchod wrth i gynnau gael eu trimio mewn mwy o siâp golofn.

Gellir torri coed cedri neu wrych ar y rhan fwyaf o unrhyw adeg o'r flwyddyn. Yr amser gorau yw ar ôl cyfnod twf dail y cedr wythnos 6-8 y gwanwyn.

Cedar Tocio Rhybudd: Dechreuwch yn araf a threfnwch ychydig ar y tro nes bod eich siâp yn dechrau datblygu. Gan dorri i mewn i'r goeden, byddwch chi'n rhedeg i mewn i'r canghennau mewnol sydd â dim neu ychydig o ddail ... yna byddwch chi'n gorffen â thyllau yn eich siâp ... ddim mor dda!

Mae angen offer pâr sydyn o olion llaw ar gyfer coed llai ... gellir gwneud rhai gwrychoedd cedr llai gyda chuddiau ond gyda gwrychoedd cedrwydd mwy mae angen gwisgo trydan neu nwy.

Os oes gennych gwrychoedd cedrwydd mawr a thal ystyried defnyddio arbenigwr coed gan fod rhywfaint o berygl a / neu sgil dan sylw.

Manteision i docio rheolaidd yn rheolaidd yw ei fod yn cadw'r siâp cedar sydd ei angen arnoch. Mae tocio rheolaidd yn cynnal maint eich cedr a'r ardal gardd y maen nhw'n ei gymryd.

Diogelwch Ffens Pren

Ffens ddim yn Uchel Digon?

Gall Diogelwch Eiddo fod yn bryder pan ellir neidio ffens yn hawdd. Dyma enghraifft o ddefnyddio gwifren barb ar hyd y brig i atal hopranau ffens!

Mae ychwanegu gwifren Barb ar ben eich Ffens Bren yn ddull syml syml o ychwanegu rhywfaint o Ddiogelwch eiddo cyflym.