Coeden Simnai

Mae coed yn wydn ac mae'n rhaid iddyn nhw dyfu o'u hadau lle maen nhw'n glanio.

Efallai y bydd y goeden newydd hon yn cael bywyd byr os yw perchennog y cartref yn gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw gweithredol. Am y tro rydyn ni'n galw hyn yn Coeden Simnai.

PS Gyda llaw mae yna “Eaves Trough Tree” a oedd â chysylltiad agos â theulu’r Simnai Tree!