Syniadau Dylunio Pwmpen

Mae pwmpenni a roddir ar fyrn gwellt yn croesawu ymwelwyr trwy'r drysau dwbl pren!
Mae amrywiaeth o addurniadau Hydref gan ddefnyddio Pwmpenni oren, mamau o wahanol liwiau a byrnau gwellt yn ychwanegu thema cynhaeaf Diolchgarwch.

Arddangosiad Gardd Blodau Mam

Mae mamau syrthio yn gwneud lliw gardd yn dod yn ôl pan fydd coed, llwyni a phlanhigion eraill yn cau am fisoedd y gaeaf,

Mae rhai yn well gan y mamau melyn (gerddi mwy a ddefnyddir) gan eu bod yn ymddangos eu bod yn dal eu blodau yn hirach ond mae cymysgu mewn lliw arall yn ychwanegu amrywiaeth a chyferbyniad angenrheidiol fel y gwelir isod.

Afalau Red Apple Tree yn

Afalau aeddfedu mewn llawer o liwiau ac mae'r rhain yn aeddfedu mewn coch clasurol.

photo Cwymp yn dangos yn glir siâp afreolaidd rhwng gwahanol afalau ac nid yw pob afalau yn berffaith rownd a geir yn y siop groser.

Afalau afreolaidd fel y rhain yn cael eu destine ar gyfer defnyddiau eraill megis saws afal neu bwyd anifeiliaid.