Ice Pansy, A yw Bigger yn Well?

y Pansi Iâ yn y Gwanwyn yn rhewllyd gwydn planhigyn blodeuol ac mae'n dod mewn lliaws o liwiau llachar solet a chymysg.

Awgrym Cwymp Hwyr: Mae Frost yn lladdwr ar y mwyafrif o blanhigion Fall a'u blodau, felly mae plannu Pansies Iâ a dyfir mewn tŷ gwydr yn y tymor i ffwrdd, hy i'w gael yn Lowes, Home Depot a Better Gaten Centres, ... aa ffordd gyflym i ddychwelyd lliw yn eich prif ardd ardaloedd.

Syniadau Dylunio Pwmpen

Mae pwmpenni a roddir ar fyrn gwellt yn croesawu ymwelwyr trwy'r drysau dwbl pren!
Mae amrywiaeth o addurniadau Hydref gan ddefnyddio Pwmpenni oren, mamau o wahanol liwiau a byrnau gwellt yn ychwanegu thema cynhaeaf Diolchgarwch.

Arddangosiad Gardd Blodau Mam

Mae mamau syrthio yn gwneud lliw gardd yn dod yn ôl pan fydd coed, llwyni a phlanhigion eraill yn cau am fisoedd y gaeaf,

Mae rhai yn well gan y mamau melyn (gerddi mwy a ddefnyddir) gan eu bod yn ymddangos eu bod yn dal eu blodau yn hirach ond mae cymysgu mewn lliw arall yn ychwanegu amrywiaeth a chyferbyniad angenrheidiol fel y gwelir isod.