Syniadau Dylunio Pwmpen

Mae pwmpenni a roddir ar fyrn gwellt yn croesawu ymwelwyr trwy'r drysau dwbl pren!
Mae amrywiaeth o addurniadau Hydref gan ddefnyddio Pwmpenni oren, mamau o wahanol liwiau a byrnau gwellt yn ychwanegu thema cynhaeaf Diolchgarwch.

Arddangosiad Gardd Blodau Mam

Mae mamau syrthio yn gwneud lliw gardd yn dod yn ôl pan fydd coed, llwyni a phlanhigion eraill yn cau am fisoedd y gaeaf,

Mae rhai yn well gan y mamau melyn (gerddi mwy a ddefnyddir) gan eu bod yn ymddangos eu bod yn dal eu blodau yn hirach ond mae cymysgu mewn lliw arall yn ychwanegu amrywiaeth a chyferbyniad angenrheidiol fel y gwelir isod.