Dylunio Wal Pallet Wood

Paledi Pren wedi'u hailosod yn drefniant dylunio wal syml ar gyfer arddangos planhigion. Rhoddir gwahanol blanhigion mewn hambyrddau blodau plastig sy'n cadw dŵr ... gall y planhigion bach hyn ddod o hyd i siop adeiladu nodweddiadol neu ganolfan arddio.

Defnyddir mewn man patio awyr agored mewn tafarn!

Tree Flooring Oak

Mae lloriau pren ar y rhestr uchaf o'r rhan fwyaf o gartref reno's heddiw ... dim ond gwylio rhai episodau HGTV. Yn y gorffennol 2 "Cafodd lloriau derw, fel y lluniwyd yma, eu gosod mewn llawer o gartrefi yn y 1900 cynnar.

Oherwydd ei fod yn drwch tenau 3 / 8 modfedd, dim ond ychydig o weithiau y gellir ei haintio cyn i'r tafod a'r llinynnau sy'n ymuno â'r stribedi godi at yr wyneb ... gan achosi'r derw i rannu a chracio.

O ganlyniad, nid yw'r llawr yn gyffredinol yn dda ac yn anhygoel.

Lluniau Coed Birch

Coeden collddail yw'r Birch sy'n colli ei dail ei hun ar ddiwedd y tymor tyfu neu yn yr achos hwn yn nhymor yr hydref.

Isod mae lluniau wedi eu ffotograffio ddiwedd y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn. Dyma pryd y gall un weld y gefn gwyn cyfan ac anatomeg cangen o'r Birch Tree.