Eira Cyntaf y Gaeaf

Mae rhai yn caru eira ... Mae rhai ddim! Dyma rai delweddau o Eira Cyntaf Gaeaf!

Grisiau traed ar ôl yn yr eira blewog ffres.
Mae eira'n cronni eto'r egin bambŵ ar ymyl yr ardd.

Mae holl ymwelwyr yr gaffi wedi diflannu nawr bod yr eira wedi cyrraedd.

Mae eira blewog ffres yn casglu ar y goeden pinwydd wen sy'n wylo.

Mae eira yn pentyrru tynghedu gwyn meddal ar hen fonyn y goeden binwydd yn yr ardd.

Mae ffugiau eira yn pentyrru ar ganghennau'r coed llarwydd.

Mae cadeiriau coch yn aros am ymwelwyr newydd yn y Gwanwyn.

Mae eira yn addurno cerflun gardd wedi'i osod ar fonyn coeden.

Mae eira yn glynu wrth y Ffawydden Dail Rhedyn dail Cwymp melyn y goeden.

Mae eira blewog yn gorwedd ar y gwyrdd a'r melyn lliwgar Coed Cypress dail.
Mae ffrwythau coch Apple Tree yn sefyll allan yn erbyn yr eira gwyn newydd