Manteision Barrel Rain Rain

Casglu Mae dŵr glaw yn bwysig i'w ddal dros storfa i'w ddefnyddio yn ystod tymhorau sych, mae'n ffynhonnell dŵr rhad i dda byw a phlanhigion ac mae'n lleihau faint o ddŵr sy'n cael ei ddefnyddio.


Baril Glaw CoedMae baw casgen 6 troedfedd yn uchel gan ddiamedr traed 4-5 yn casglu glaw oddi ar do troedfedd sgwâr 4000.
Glaw Coetir Golygfa Cefn Barrel gyda gollwng bondo i lawr yn dosbarthu dŵr glaw i'w ddefnyddio yn y dyfodol.